Publikacje dla mediatorek i mediatorów

Gójska Agata, Boch Robert, Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych, Mediator nr 37 (6/2006)
Artykuł jest reakcją na projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który dotyczy wprowadzenia mediacji obligatoryjnych w sprawach rozwodowych. Autorzy wskazują warunki, jakie powinny zostać spełnione, by umożliwić rodzinom faktyczne osiągnięcie korzyści z mediacji oraz negatywne konsekwencje przyjęcia mediacji obligatoryjnych na obecnym etapie rozwoju mediacji w Polsce.
Pobierz

Gójska Agata, Udział dzieci w mediacjach okołorozwodowych, Mediator nr 30 (3/2004)
Artykuł omawia rolę dzieci w mediacjach okołorozwodowych, wskazując na możliwości wykorzystywania informacji pochodzących od najmłodszych członków rodziny w procesie podejmowania ustaleń związanych z rozwodem. Pokazuje korzyści włączania dzieci w mediacje, przeciwwskazania oraz sposoby, w jakich dzieci uczestniczyć mogą w procesie mediacji.
Pobierz

Gójska Agata, Przegląd badań w dziedzinie mediacji rodzinnej na świecie, Mediator nr 29 (2/2004)
Artykuł zawiera wyniki badań (głównie amerykańskich, brytyjskich, i skandynawskich) dotyczących specyfiki klientów mediacji rodzinnej (w zakresie cech demograficznych oraz sposobu funkcjonowania w związku z rozwodem), argumentów na rzecz mediacji przywoływanych przez jej uczestników, efektów mediacji (w zakresie częstotliwości porozumienia, satysfakcji z porozumienia oraz procesu, treści porozumienia, funkcjonowania rodziny po rozwodzie, trwałości porozumienia) oraz ewentualnych przyczyn przerywania mediacji.
Pobierz

Przybyła-Basista Hanna, Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie, a rozwój praktyki mediacyjnej, Mediator nr 24 (1/2003)
W artykule jest przedstawiony zarys zmian w prawodawstwie rodzinnym w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Norwegii, Szwecji oraz Austrii i ich wpływ na rozwój praktyki mediacyjnej w tych krajach. Omówiony został też przeprowadzony w Polsce eksperymentalny program mediacji rodzinnych oraz projekt zmian w prawie rodzinnym w Polsce umożliwiających szersze wykorzystanie instytucji mediacji w sprawach rodzinnych.
Pobierz

Przybyła-Basista Hanna, Proces mediacji rodzinnych – od teorii do praktyki, Mediator, nr 21 (2/2002)
Artykuł prezentuje specyfikę procedury mediacji rodzinnych, pokazując odmienność roli mediatora oraz terapeuty i sędziego oraz omawiając etapy postępowania mediacyjnego, rodzaje spraw podlegających mediacjom rodzinnym wraz z ewentualnymi przeciwwskazaniami, a także systemy zgłoszeń na mediację. Zawiera również opis eksperymentalnego programu mediacji rodzinnych prowadzonego przez autorkę w Polsce.
Pobierz