O szkoleniach

Podstawowymi celami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych jest zapewnienie wysokich standardów mediacji rodzinnej oraz poszerzenie dostępu do mediacji rodzinnej w Polsce. Główna droga realizacji tych zamierzeń, to zgodne ze standardami, profesjonalne szkolenia dla mediatorów rodzinnych. Celem szkoleń SMR jest dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz stworzenie możliwości efektywnego ćwiczenia i rozwijania umiejętności w zakresie mediacji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rozwodu bądź separacji oraz spraw dotyczących opieki rodzicielskiej. Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych prowadzi zgodne ze standardami SMR, szkolenia otwarte z mediacji rodzinnych, zarówno dla osób nie mających w tym zakresie wcześniejszego przygotowania (80-godzinne szkolenia od podstaw), jak i osób posiadających już przeszkolenie z mediacji innych niż rodzinne i zainteresowanych uzupełnieniem swoich kwalifikacji w tym obszarze (40-godzinne szkolenia zaawansowane). Prowadzimy również szkolenia zamknięte dla grup zorganizowanych w danej miejscowości.