O standardach

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest zapewnienie wysokich standardów mediacji rodzinnej w Polsce – dbałość o wysoki poziom świadczonych usług mediacyjnych oraz profesjonalizm w szkoleniu przyszłych specjalistów w tej dziedzinie. By zrealizować ten cel stworzyliśmy czytelny system standardów – w oparciu o które praktykują zrzeszeni w Stowarzyszeniu mediatorzy rodzinni i trenerzy mediacji – oraz obowiązujących procedur kwalifikacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie proponowanych przez Stowarzyszenie standardów zagwarantuje wysoki poziom profesjonalizmu oraz postępowania zgodnie z etyką zawodową, przy jednoczesnej różnorodności stylów prowadzenia mediacji oraz szkoleń w tym zakresie. Klientom mediacji i uczestnikom szkoleń zaś znajomość standardów pozwoli stawiać wysokie oczekiwania wobec specjalistów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.