Szkolenia dla członków SMR

Ciągły rozwój wpisany jest w zawód mediatora. Dlatego z przyjemnością informujemy i zapraszamy na warsztaty specjalizacyjne dla mediatorów i mediatorek:


Potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie

Szkolenie jest adresowane do absolwentów podstawowych szkoleń z mediacji rodzinnych oraz osób, które pracują już, jako mediatorzy, ale mają mniejsze doświadczenie w tym obszarze.
W czasie warsztatów  uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się trudnej sytuacji rodzinnej z perspektywy każdego z rodziców oraz – przede wszystkim – z  perspektywy dziecka, a także wzbogacić warsztat pracy mediatora rodzinnego  w zakresie mediacji konfliktów z udziałem dzieci.  

Termin: 21-22.02.2015 r. – godz. 9.00-17.00
Czas szkolenia: 16  godzin – 2 dni.
Liczba uczestników – do 12 osób

Koszt: 350 zł,  a członkowie i członkinie SMR 250 zł

Miejsce: Siedziba KOPD w Warszawie, ul. Oleandrów 6 (III piętro)

Zgłoszenia: Tamara Pocent – tamarap@autograf.pl

Więcej informacji

*****
Jeśli ktoś z Was chce prowadzić, lub prowadzi warsztaty, które mogłyby się przydać, prosimy informujcie o tym – to jeden z celów SMR. Z chęcią rozsyłamy informacje o akcjach, które są dedykowane naszym członkom.

***************

Szkolenie – Emocje w mediacji (17-18 czerwca 2014 r.)

Z przyjemnością informujemy o szkoleniu dla mediatorów dotyczące emocji w mediacji. Szkolenie organizuje KOPD w Poznaniu w dniach 17-18 czerwca 2014 r. – prowadzenie Heiner Krabbe.

Niektóre ze szkoleń, które organizowaliśmy dla członków SMR:


•  Potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie. Rola mediatora rodzinnego – 24h

Szkolenia adresowane były do mediatorów rodzinnych, psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie i ukończyły kursy mediacyjne.
Zajęcia miały charakter warsztatowy.


•  Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej

w latach 2006 i 2008 Odbyły się dwie edycje Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej organizowanej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej była finansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

•  Zagadnienia prawne mediacji

Nieznajomość prawa szkodzi! w 2008 roku zaprosiliśmy mediatorów rodzinnych, członków SMR do udziału w szkoleniu dotyczącym zagadnień prawnych w mediacji i konstruowania porozumień mediacyjnych.


•  „Dwudniowa podróż do źródeł oporu w mediacji. Jak sobie radzić z oporem”

Odbyło się kilka edycji warsztatu dla praktykujących mediatorów.

Jako mediator w swojej pracy doświadczasz trudnych sytuacji. Niektóre z nich związane są ze zjawiskiem oporu. Chcesz przyjrzeć się tym sytuacjom? Chcesz nauczyć się, jak je wykorzystać, by pomagały, a nie przeszkadzały?

Na szkoleniu „brano pod lupę” opór w mediacji i wspólnie szukano odpowiedzi na pytanie, jak reagować w sytuacji oporu i jak wykorzystać jego energię.


•  Konstruowanie porozumień mediacyjnych

w 2007 roku zaproszono mediatorów rodzinnych, członków SMR do udziału w szkoleniu z zakresu konstruowania porozumień mediacyjnych.