Współpraca z SMR

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz Kodeksie cywilnym otwierają przed mediacją w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych, szerokie możliwości rozwoju.

W celu upowszechnienia tej metody potrzebne jest jednak współdziałanie środowisk działających na rzecz rodziny. Dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szukamy sojuszników gotowych wdrażać mediację oraz partnerów do dialogu na temat perspektyw jej rozwoju w Polsce. Zależy nam, aby współpracować ze wszystkimi, którym idea mediacji jest bliska, dostrzegając w tym wspólnym działaniu głęboki sens i korzyści dla wszystkich zainteresowanych.