Trenerzy SMR

LISTA REKOMENDOWANYCH TRENERÓW SMR

Samodzielni trenerzy:
Anna Cybulko
Psycholożka i prawniczka, absolwentka Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej prowadzonej przez Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych. Mediatorka, moderatorka i trenerka umiejętności społecznych. Specjalizuje się w diagnozowaniu i rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i akademickich. Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Mediuje w Centrum Mediacji Partners Polska, gdzie jest wpisana na listę mediatorów sądowych, stale współpracuje z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz mediacji i negocjacji. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
e-mail: anna.cybulko@mediacje.biz

Maria Glegoła-Szczap
Z wykształcenia psycholog kliniczny (Wydział Psychologii UW). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny (IPSiR UW) i psychologii sądowej (UŚ) oraz kurs terapii krótkoterminowej BSFT i ekologicznej terapii rodzin. Mediacje w sprawach rodzinnych prowadzi od ponad 10 lat – obecnie w Ośrodku „mediatorzy.pl”. Prowadzi mediacje również w sporach sąsiedzkich, społecznych i organizacyjnych. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz jego vice-prezes do 2010r, od 2006r. członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Rekomendowana trenerka SMR – prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych, warsztaty z rozwiązywania konfliktów, zajęcia dla studentów (UKSW, UW). Autorka publikacji dotyczących problematyki mediacji. Biegły sądowy z zakresu psychologii przy SO w Warszawie, specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych; od wielu lat współpracuje z Fundacją „Dzieci Niczyje”.
www.mediatorzy.pl
e-mail: m.glegola@mediatorzy.plmariaglegola@o2.pl
telefon: 502 214 809

Agata Gójska
Doktor socjologii. Mediacjami zajmuje się od 2000 r., mediatorka w Ośrodku Mediatorzy.pl. Prowadzi mediacje również w sporach sąsiedzkich, społecznych i organizacyjnych. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych (rekomendowany trener SMR) oraz szkolenia z zakresu umiejętności społecznych (negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, etc.). Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w I-III kadencji; członek Komisji Etycznej SMR; trener mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (specjalizacja w zakresie rozwiązywania konfliktów) oraz wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (specjalizacja w zakresie mediacji rodzinnych); autorka publikacji poświęconych mediacji oraz książki „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, C.H.Beck, W-wa, 2007 (we współautorstwie z Violettą Huryn). Członek-założyciel SMR
www.mediatorzy.pl
e-mail: a.gojska@mediatorzy.pl
telefon: 602 537 017

Agata Jarzyna
psycholog-terapeuta i mediator rodzinny w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie; pracuje z rodzinami – prowadzi mediacje, konsultacje psychologiczną, terapię indywidualną; w latach 2006 – 2008 ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; uczestniczy w zajęciach Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Mabor w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Pychoterapii Rodzin; prowadzi do kilku lat grupy psychoedukacyjne dla rodziców i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych, dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, od 2005 roku członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, od 2007 roku prowadzi szkolenia z mediacji rodzinnych w ramach oferty Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
e-mail: a.jarzyna@kopd.pl
telefon: 604090774

Alicja Krata
Pedagog. Mediator w Ośrodku Mediacji Kancelarii Prawniczej „Patrimonium” w Warszawie. Od 1999r. prowadzi mediacje w konfliktach rodzinnych, społecznych, karnych, szkolnych. Prowadzi zajęcia z mediacji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studentów studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz warsztaty psychoedukacyjne z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, mediacji, umiejętności społecznych. Jest autorką publikacji dotyczących mediacji. Prowadzi szkolenia z mediacji rodzinnych (rekomendowany trener SMR). Jest członkiem Rady ds. Szkoleń i Rozwoju Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest również członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Członek-założyciel SMR.
www.fundacjamediare.plwww.patrimonium.com.pl
e-mail: alicjakrata@fundacjamediare.pl
telefon: +48 609 537 807; tel./fax 22/827 76 89

Rafał Milewski
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, doświadczony mediator SMR i trener mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów (certyfikat trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, rekomendowany trener SMR), prowadził szkolenia dotyczące mediacji także zagranicą (Albania, Bułgaria). Doktorant i wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Autor publikacji i poradników dotyczących mediacji rodzinnej. Na stałe współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy prowadząc systemową terapię rodzin oraz mediację. Jest skarbnikiem Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo
ul.Borowego 8, Warszawa
e-mail: info@spr.bemowo.pl
telefon: (022) 664 13 42, (022) 664 08 49
fax: (022) 664 13 42

Tamara Pocent
Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki na UW oraz Studium Terapii Pedagogicznej. Mediatorka z listy stałych mediatorów, członek założyciel i rekomendowana trenerka Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, superwizorka, coach ICC (Internatoional Coaching Community), konsultant i doradca rodzinny; diagnosta-biegły sądowy w sprawach rodzinnych – rozwodowych i opiekuńczo-wychowawczych.
Mediacje w konfliktach rodzinnych prowadzi od 1998 r.; mediuje również w sprawach karnych, społecznych i pracowniczych. Prowadzi szkolenia z mediacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji interpersonalnych oraz warsztaty współpracy rodzicielskiej;
Prowadzi coaching osobisty (min. partnerski i po rozwodowy). Współpracuje z SWPS oraz UKSW w Warszawie. Mediuje w Gabinecie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Remedio” Warszawa, ul. Nowickiego 3 lok. 9.
www.remedio-pomoc.pl
e-mail: tamarap@autograf.pl
telefon: 508 073 698

Konrad Sobczyk
Politolog, prowadzi mediacje rodzinne, sąsiedzkie, społeczne i organizacyjne w Ośrodku Mediatorzy.pl. Mediator na międzynarodowej liście prowadzonej przez niemiecki Federalny Związek ds. Mediacji Rodzinnej (BAFM). Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej. Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji rodzinnej (rekomendowany trener SMR).
www.mediatorzy.pl
e-mail: k.sobczyk@mediatorzy.pl
telefon: 609 447 761

Maciej Tański
Mgr nauk politycznych. Zajmuje się mediacją od 1994. Przeszkolony w USA, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Węgrzech i Słowacji. Mediuje od 1998. Kieruje Centrum Mediacji Partners Polska i Centrum Mediacji Gospodarczej, gdzie także jest wpisany na listy stałych mediatorów. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, cywilnych i relacji wewnątrzorganizacyjnych (np. spory w organach władzy firm i instytucji publicznych). Współautor publikacji i poradników dotyczących mediacji. Trener umiejętności mediacyjnych (rekomendowany trener SMR). Jest członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SMR. Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek-założyciel SMR.
Fundacja Partners Polska
ul. Górnickiego 3 lok. 10A, Warszawa
www.mediacja.org
e-mail: mediator@mediacja.org
telefon: (022) 409 53 83, (022) 825 40 83

Ko-trenerzy:
Magda Bellwon absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Prawa i Administracji kierunek prawo. Jako mediator jest wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Współpracuje z Dolnośląskim Ośrodkiem Mediacji „DOM” uczestnicząc m.in. w polsko-niemieckich seminariach dot. mediacji transgranicznych oraz mediacji z udziałem dzieci.

Małgorzata Drozd
Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Socjoterapii i Metod Psychospołecznych w zakresie Socjoterapia. Członek Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Mediator, rekomendowany ko – trener SMR i superwizor, trener ART, konsultant i doradca w sprawach rodzinnych (kryzysy małżeńskie, rozwody, sytuacja dziecka w konflikcie rodziców), specjalista w zakresie rozwiązywania konfliktów szkolnych. Współpraca m.in. z SWPS, UW, WCiES, KOPD.

Janusz Kaźmierczak
z wykształcenia filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (projekt badawczy z zakresu mediacji). Prowadzi zajęcia zarówno dla młodzieży (rozwiązywanie konfliktów, mediacje rówieśnicze), jak i dla dorosłych (kandydaci na mediatorów, osoby rozwijające swoje kompetencje społeczne). Współpracuje jako trener zarówno z organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocy społecznej jak i biznesowymi firmami szkoleniowymi. Od 1 września 2010 współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Mediacje, szkolenia oraz warsztaty prowadzi w Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu.

Bożena Kołodziejska
Pedagog.Od 2002 roku prowadzi mediacje rodzinne w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności i autoprezentacji oraz Warsztaty Umiejętności Wychowawczych. Od 1999 roku pracuje z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Pomocy Społecznej.
Kaźmierczak Monika
psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, od 2004 roku mediator. Wiedzę z zakresu mediacji karnych, z nieletnimi sprawcami czynu karalnego, rodzinnych i cywilnych zdobywała w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Jako trener współpracuje z grupami osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Ukończyła Szkołę Trenerów „Warsztat” organizowaną przez Stowarzyszenie OPTA i OK. Moniki Sowickiej. Obecnie współpracuje z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Współprowadzi Laboratorium Pozytywnej Zmiany gdzie zajmuje się prowadzeniem mediacji, szkoleń i warsztatów.