Struktura SMR

Zarząd Główny

Janusz Kaźmierczak – prezes zarządu
Konrad Sobczyk – wiceprezes zarządu
Maciej Tański – wiceprezes zarządu
Magda Bellwon – skarbniczka

Komisja ds. Standardów i Certyfikacji

Zakres działań:
Komisja działa na podstawie Statutu SMR, uchwał Walnego Zebrania i własnego regulaminu.Monitorowanie i doskonalenie standardów SMR;
Tworzenie i prowadzenie listy mediatorów rodzinnych SMR;
Tworzenie i prowadzenie listy rekomendowanych trenerów i ko-trenerów SMR.

Skład Komisji:
Anna Cybulko – przewodnicząca
Agnieszka Olszewska
Tomasz Kawka
Robert Boch

Kontakt: smr@smr.org.pl

Rada ds. Szkoleń i Rozwoju

Zakres działań:Monitorowanie i doskonalenie standardów szkolenia mediatorów (we współpracy z Komisją ds. Standardów i Certyfikacji);
Czuwanie nad założeniami programowymi szkoleń, organizacja oraz nadzór nad jakością szkolenia w ramach treningów SMR;
Wypracowywanie założeń i monitorowanie realizacji superwizji w ramach SMR;
Organizacja i monitorowanie jakości stażów prowadzonych w SMR;
Organizacja szkoleń doskonalących dla członków SMR;


Skład Komisji:
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Agnieszka Szelągowska
Marek Tulipan

Kontakt: smr@smr.org.pl


Komisja ds. Rekomendacji Ośrodków Mediacyjnych

Zakres działań:
Komisja działa na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia i własnego regulaminu, w oparciu o procedurę rekomendowania ośrodków mediacyjnych.Monitorowanie i doskonalenie standardów działań ośrodków SMR;
Udzielanie rekomendacji SMR ośrodkom mediacyjnym;
Tworzenie i prowadzenie listy rekomendowanych ośrodków SMR;


Skład Komisji:
Maria Glegoła-Szczap
Agata Jarzyna
Janina Nadolska-Lutyk

Kontakt: smr@smr.org.pl


Komisja Etyczno-Odwoławcza

Zakres działań:
Komisja działa na podstawie Statutu SMR, uchwał Walnego Zgromadzenia i własnego regulaminu.Opracowanie Kodeksu Etycznego Mediatora Rodzinnego;
Czuwanie nad przestrzeganiem Kodeksu Etycznego Mediatora Rodzinnego przez członków SMR;
Rozpatrywanie skarg i odwołań;


Skład Komisji:
Monika Jędrzejewska
Leszek Kluz
Mirosław Pilśniak

Kontakt: smr@smr.org.pl

Przewiń do góry