Walne Zebranie SMR, 7.06.2017

Drogie Mediatorki, Drodzy Mediatorzy,

zapraszamy Was serdecznie na Walne Zgromadzenie SMR, które odbędzie się 7 czerwca w ośrodku mediacyjnym Sto Pociech (ul. Freta 20/24a w Warszawie).
Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 17:45 (pierwszy termin) lub 18:00 (drugi termin).

W trakcie spotkania poza podsumowaniem ostatniego roku działań SMR chcemy przedyskutować następujące kwestie:

 • Zrównanie praw dla członków zwyczajnych i kandydatów
 • Szkolenia w SMR (jakie szkolenia, kto może być trenerem SMR, dla kogo),
 • Superwizje w SMR (kto może prowadzić, jak je wypromować),
 • Wymiana refleksji na temat prowadzenia mediacji i praktyki mediacyjnej (np. pisanie artykułów, jakie tematy),
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 2017.

Liczymy na Waszą obecność.

W razie nieobecności na Walnym prosimy Was o przesyłanie swoich opinii w wyżej wymienionych zagadnieniach mailowo na adres smr@smr.org.pl

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, 7 czerwca 2017

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 3. Przedstawienie przez Zarząd Główny sprawozdania merytorycznego z działalności SMR w 2016 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016 r.
 5. Wnioski Centralnej Komisji Rewizyjnej dotyczące przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań za 2016 rok. Dyskusja uczestników Zebrania nad przyjęciem bądź odrzuceniem sprawozdań za rok 2016.
 6. Przedstawienie przez Komisję ds. Standardów i Certyfikacji sprawozdania z działalności w 2016 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rekomendacji Ośrodków.
 8. Sprawozdanie z  działalności Komisji Etyczno – Odwoławczej.
 9. Dyskusja nad zlikwidowaniem podziału na członków zwyczajnych i członków kandydatów.
 10. Przedstawienie przez Zarząd głównych kierunków planu działania SMR na rok 2017/2018. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Planu SMR na rok 2017/18.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania