Seminarium poświęcone konstruowaniu ugód zawartych przed mediatorem

Drogie Członkinie, Drodzy Członkowie,

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące Ośrodek Mediacyjny zaprasza na nieodpłatne seminarium poświęcone konstruowaniu ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych, organizowane pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku w godz. 10.00-17.00, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy al. Ujazdowskich 11; sala 501, piętro V.

Piszą o tym wydarzeniu tak:

Celem organizowanego seminarium jest wypracowanie modelu skutecznej ugody zawieranej przed mediatorem, która będzie możliwa do zatwierdzenia przez sąd. Podczas seminarium podejmiemy próbę przygotowania projektów ugód: cywilnej i gospodarczej, w oparciu o wcześniej przygotowane kazusy. Kazusy, te zostaną rozesłane do zarejestrowanych uczestników na 14 dni przed terminem seminarium.

Mamy nadzieję, że opisany wyżej charakter spotkania będzie dobrą okazją do wymiany poglądów na temat standaryzacji ugód, ale także szansą podniesienia kwalifikacji mediatorów w zakresie prawidłowego redagowania ugód.

Licząc się z dużą frekwencją na seminarium oraz udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk mediacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia, faxem na nr 22 827 13 45 lub pocztą e-mail, na adres snrp@rejent.com.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Bliższe informacje dotyczące seminarium można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94 oraz na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl