Szkolenie dla pracowników socjalnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pracowników socjalnych

„Mediacja rodzinna. Jak pomóc rodzinie w konflikcie?”

Celem szkolenia jest znalezienie wsparcia dla pracy socjalnej z rodzinami w konflikcie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje mediacja rodzinna.
Szkolenie umożliwi uczestnikom:
– zrozumienie sytuacji konfliktowej,
– zobaczenie co zależy, a co nie, od pracownika OPS w konflikcie rodzin zwracających się do OPS,
– określenie własnej roli wobec konfliktów rodzinnych klientów OPS,
– zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania,
– wypracowanie sposobu korzystania z pomocy mediacji i mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Liczba godzin: 16

Termin szkolenia:
10-11 września 2007r.

Godziny szkolenia:
9:00 – 17:30 z przerwą obiadową

Bloki tematyczne:
I. Problematyka konfliktu:
1. Konflikty rodzinne w pracy socjalnej
2. Eskalacja konfliktu
3. Metody rozwiązywania konfliktów
II. Mediacja rodzinna:
1. Mediacja rodzinna – idea, rola mediatora, przebieg
2. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
3. Mediacja a inne formy pomocy rodzinie
III. Jak postępować z konfliktami rodzinnymi wykorzystując możliwości, jakie daje mediacja:
1. Informowanie o mediacji – treść, forma, odbiorcy
2. Kierowanie spraw do mediacji – kwalifikowanie spraw, motywowanie stron, kontakt z mediatorem
3. Rola pracownika socjalnego w konfliktach rodzinnych klientów OPS

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w Centrum Warszawy: Instytut Sobieskiego, ul. Nowy Świat 27

Koszt szkolenia:
250zł od osoby

Termin wpłaty za udział w szkoleniu:
Do 27.08.2007r.

Zgłoszenia: Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (w załączeniu) na adres e-mail: smr@smr.org.pl.
UWAGA: O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Trenerzy:
Luiza Weder – mediatorka rodzinna, trenerka, absolwentka Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej, tel.
Robert Boch – mediator rodzinny, trener, absolwent Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej, tel. 660439500

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Po wcześniejszym przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc na szkoleniu, prosimy o dokonywanie przelewów na rachunek bankowy zgodnie z w/w terminem:

Bank BPH 63106000760000320000965012
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
ul. Pod Lipą 4/35
00-798 Warszawa

W cenie szkolenia zapewniamy również materiały szkoleniowe i serwis kawowy.