Majowa Konferencja Mediacyjna

Mamy przyjemność poinformować, że 30 maja 2007r. odbędzie się w Warszawie konferencja „Czy mediacja uratuje polską rodzinę? Możliwości mediacji rodzinnej wobec przemian polskiej rodziny”.

Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, przy współudziale przedstawicieli Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Cele Konferencji: Celem Konferencji jest pokazanie możliwości i ograniczeń mediacji rodzinnej wobec przemian, które zaszły w polskiej rodzinie w okresie transformacji. Poprzez poruszane tematy i osoby mówców pragniemy wpłynąć na dalszy rozwój mediacji w Polsce. Tworząc przestrzeń do dyskusji na temat planowanych zmian w prawie chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób będzie możliwe osiągnięcie zakładanych przez te zmiany rezultatów. Pokazując rzeczywiste możliwości mediacji rodzinnej liczymy na zwiększenie gotowości do jej wykorzystywania przez sędziów, adwokatów, profesjonalistów z zakresu pomocy rodzinie oraz rodziny pozostające w konflikcie.

Program Konferencji składa się z dwóch części: I – Możliwości mediacji wobec złożoności życia rodzinnego i zmian zachodzących w polskiej rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka. II – Co jest potrzebne, aby te możliwości wykorzystać? Jaki jest obecny stan prawny, jakie są legislacyjne propozycje rządu? Wypracowanie rekomendacji – czego potrzeba, aby planowane zmiany legislacyjne przyniosły zakładane korzyści.

Uczestnicy: Uczestnikami Konferencji będą politycy wpływający na regulacje prawne (w tym także dotyczące mediacji) oraz środowiska kierujące swoich klientów do mediacji – przede wszystkim sędziowie, adwokaci, kuratorzy sądowi oraz profesjonaliści w zakresie pomocy rodzinie. Naszym celem będzie również dotarcie do opinii publicznej z rzetelnym przekazem odnośnie mediacji i planowanych zmian legislacyjnych.

Po Konferencji będą miały miejsce „godziny otwarte” dla mieszkańców Warszawy, w czasie których zaprezentują się warszawskie ośrodki mediacyjne, a odwiedzający będą mieli możliwość skonsultowania z mediatorami swojego problemu oraz zasięgnięcia wszelkich informacji nt. mediacji rodzinnej, w tym jej przebiegu i kosztów.

Szczegółowy program do pobrania w załączeniu. Więcej informacji: smr@smr.org.pl, tel. 602719741