Konferencja „Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów”

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zaprasza na specjalistyczną, ogólnopolską konferencję: „Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu – SSA Krzysztof Józefowicz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Data: 14 listopada 2007 roku
Godziny konferencji: 9:00-16:30
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Różana 17
Koszt: 130,00 PLN

Dodatkowe informacje nt. konferencji: sekretariat TKOPD, tel. /061/ 855 22 78

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

8:00 – 8:50 rejestracja uczestników

9:00 – 10:40 CZĘŚĆ PIERWSZA
Uroczyste otwarcie konferencji

Agnieszka Szelągowska moderator konferencji, mediator i facylitator, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
SSA Krzysztof Józefowicz
, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dziecko w sytuacji rozstania rodziców – co może dać mediacja?
Maria Glegoła-Szczap,
psycholog kliniczny, mediator. Członek-założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, jego wiceprezes oraz członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR.

Kwestia stylu. Jak pracują mediatorzy i co z tego wynika dla klientów?
Maciej Tański
, mediator, trener umiejętności mediacyjnych. Dyrektor Centrum Mediacji Partners Polska i Centrum Mediacji Gospodarczej, sekretarz Społecznej Rady przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, delegat World Mediation Forum na Polskę i członek-założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

10:40 – 11:10 przerwa kawowa

11:10 – 13:00 CZĘŚĆ DRUGA
Mediacja w prawodawstwie polskim
SSR Rafał Cebula,
Sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji – Wydz. Egzekucji. Orzeka w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga, Wydział Gospodarczy. Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Promocja mediacji w sądzie
SSR Liliana Jędrzejewska,
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie, Wydział Cywilny. Koordynator ds. mediacji w okręgu SO w Szczecinie. We współpracy ze stowarzyszeniami mediacyjnymi prowadzi szkolenia dla kandydatów na mediatorów sądowych.

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 16:30 CZĘŚĆ TRZECIA
Mediacje w prawie cywilnym i karnym
Adam Kuźma,
radca prawny, współpracujący z Kancelarią Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego. Wykładowca m. in. z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Mediacja naprawcza i oświatowa
dr Janina Waluk,
Prezes Polskiego Centrum Mediacji, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Mediacje rówieśnicze – jak nauczyć młodzież mediacji i komu to potrzebne?
Manuela Pliżga-Jonarska,
mediator rodzinny, trener mediacji, prawnik. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, mediacjach międzykulturowych i rówieśniczych. Prowadziła autorski projekt mediacji rówieśniczych „COOLtura Konfliktu”.

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Agnieszka Szelągowska

Podczas konferencji, będzie możliwość zakupienia książek Wydawnictwa Media Rodzina