Potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie. Rola mediatora rodzinnego – 24h

Szkolenia adresowane są do mediatorów rodzinnych, psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie i ukończyły kursy mediacyjne Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Termin szkolenia: Czerwiec: 25-26-27
Godziny szkolenia: 10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).
Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
I . Specyfika mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci
II. Rodzaje konfliktów rodzinnych z udziałem dzieci:
1. Konflikty dotyczące rozbieżnych metod wychowawczych rodziców
2. Konflikty związane z rozwodem i separacją rodziców,
3. Konflikty w rodzinach zrekonstruowanych
III. Ochrona interesów dziecka w mediacji
1. ochrona dziecka w konflikcie rodzinnym jako nadrzędne zadanie mediatora
2. prawa dziecka, jakie mogą ulec naruszeniu w sytuacji konfliktu rodzinnego oraz separacji i rozwodu rodziców
3. osoby i instytucje, których zadaniem jest pomóc w ochronie interesów dziecka
IV. Sytuacja dziecka i jego potrzeby w konflikcie rodziców , w zależności od:
– wieku dziecka
– rodzaju konfliktu
– fazy rozwodu oraz jego przebiegu
– postaw rodzicielskich
– wzajemnych postaw rodziców
V. Przybliżenie rodzicom perspektywy dziecka na ich konflikt.
VI. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz oddzielenie ich od ich własnych potrzeb.
VII Rola edukacyjna mediatora rodzinnego w zakresie współpracy stron na płaszczyźnie rodzicielskiej.
VIII. Włączanie dzieci do mediacji
1. Wskazania i przeciwwskazania
2. Formy oraz zakres włączania dzieci w proces mediacji
3. Rola i odpowiedzialność mediatora wobec dziecka i wobec rodziców w przypadku bezpośredniego udziału dziecka w mediacji.

Zaświadczenia: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Koszt szkolenia : 480 zł od osoby

Płatność powinna być dokonana na numer konta bankowego: Bank BPH 63106000760000320000965012

Termin wpłat za udział w szkoleniu:
• 31 maja 2010
Uwaga:. Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.
Organizator: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Siedziba:Warszawa, ul. Wspólna 54A lok. 14
tel.: 502 277 822 (śr. i czw. w godz. 09.00 -19.00), e-mail: smr@smr.org.pl
źródło: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych www: http://www.smr.org.pl