Szkolenie z mediacji dla studentów IV i V roku prawa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu
dla studentów IV i V roku prawa
z Warszawy i województwa mazowieckiego:
„Równe prawa kobiet i mężczyzn w sytuacji rozwodu
– rola mediacji rodzinnej”

Celem szkolenia jest zaproszenie sędziów do korzystania z mediacji rodzinnej w sprawach rodzinnych, a także pokazanie korzyści płynących z uczestnictwa w mediacji dla obu płci.
Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Równe prawa dla mamy i taty – również po rozwodzie” realizowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Projekt realizowany jest w ramach I Komponentu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie”.

Jakie korzyści przyniesie uczestnikom:

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat:
* Czym jest mediacja – obszary jej zastosowania
* Zasady i przebieg mediacji, rola mediatora
* Mediacja a płeć
* Korzyści dla kobiet i mężczyzn wynikające z udziału w mediacji
* Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
* Gdzie można skorzystać z mediacji

Metoda szkolenia: Szkolenie będzie miało charakter wykładu z elementami praktycznego warsztatu prowadzonego metodami aktywnymi, z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników.
Termin szkolenia: 21 kwietnia 2010, godz. 09.00-16.00
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 54 a lok. 14
Prowadzący:
Trener – mediator: praktykujący mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, posiadający uprawnienia zgodnie z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej
Trener umiejętności społecznych i antydyskryminacyjnych, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.POBIERZ
Zgłoszenia przyjmujemy do 12-go kwietnia 2010r. na adres kontakt@rowniporozwodzie.pl.