Nadzwyczajne Walne Zebranie – DZIĘKUJEMY!

18 września odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie. Dzięki mobilizacji Członków naszego Stowarzyszenia udało się to, co wydawało się niemożliwe… A tak o Zebraniu pisze Katarzyna Czayka-Chełmińska, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych:

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Was, że Nadzwyczajne Walne Zebrania SMR, które odbyło się 18 września 2008 roku zgromadziło 44 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, czyli zdecydowanie ponad połowę uprawnionych do głosowania!

Dzięki temu mogliśmy prawomocnie dokonać zmian w statucie.

To, co wydawało się niemożliwe (zwykle w Walnym uczestniczy poniżej 20 członków zwyczajnych) – wydarzyło się!

Bardzo Wam dziękujemy za tę mobilizację, za przybycie – czasem z bardzo daleka – Szczecina, Wrocławia…

Ten czwartkowy wieczór w Pałacu Staszica dał nam poczucie bardzo dużej siły i świadomość, że możemy na siebie liczyć.

Pokazał nam – Zarządowi, jakie duże możliwości działania ma dzięki swoim członkom Stowarzyszenie.

Dziękujemy!

Będziemy Was informować o dalszych losach przyjętych zmian.

Najważniejsze z nich – to rozwiązanie dotyczące tworzenia Kół Terenowych oraz przyznanie członkom kandydatom prawa wybierania do władz Stowarzyszenia i uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

Mamy nadzieję, że Sąd teraz przyjmie nasze zmiany i spotkamy się na wiosnę już na Walnym Zgromadzeniu, podczas którego głosować będą członkowie zwyczajni i członkowie kandydaci.

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, z wdzięcznością,
W imieniu Zarządu SMR
Katarzyna Czayka-Chełmińska