„Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Miejsce mediacji w systemie wsparcia rodziny w kryzysie.”

Z wielką radością informujemy, że organizowana przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych konferencja pt. „Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Miejsce mediacji w systemie wsparcia rodziny w kryzysie.” zainauguruje obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce.

Konferencja odbędzie się 16 października 2008r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Zielna”.

Tematem przewodnim konferencji jest poszukiwanie najlepszych form pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu związanego z rozstaniem, rozwodem bądź separacją. Chcemy stworzyć warunki do współpracy i lepszego poznania między specjalistami pracującymi z rodziną w kryzysie. Szczególny nacisk kładziemy na rolę mediacji rodzinnej i poszukiwanie dla niej dobrego miejsca w istniejących programach i systemach wspierania rodziny.

Uczestnikami konferencji będą specjaliści z różnych dziedzin, pracujący lub mający kontakt z rodziną w kryzysie tj. pracownicy socjalni, terapeuci, pedagodzy i psychologowie szkolni, doradcy rodzinni, kuratorzy sądowi, sędziowie, adwokaci i mediatorzy rodzinni, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do uczestnictwa w konferencji zaprosiliśmy również tych, którzy kształtują lub wdrażają rozwiązania prawne wobec rodziny – a więc przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej i parlamentu.

Wierzymy, że nasza konferencja pozwoli na szersze zainteresowanie społeczeństwa tematyką mediacyjną i przyczyni się do popularyzacji tej nowej formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Program konferencji
Prowadzenie: red. Dariusz Bugalski
Od 9:30 – rejestracja uczestników
10:15–12:00 I Sesja plenarna
10:15 Inauguracja konferencji, powitanie gości i wprowadzenie – przedstawiciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych Bliżej rodziny – historie, które wszyscy znamy… – red. Dariusz Bugalski
10:40 Kryzys rozwodu w rodzinie – prof. Maria Beisert, UAM
11:20 Polityka społeczna wobec kryzysu rodzinnego – dyr. Alina Wiśniewska, Departament Świadczeń Rodzinnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielka Departamentu do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
11:45 Rozwiązania prawne wobec rodziny w kryzysie – Sędzia Joanna Zagajewska, Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Departament Sądów Powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości
12:00–12:20 Przerwa kawowa
12:20–13:50 Wykłady i warsztaty równoległe, I Sesja – do wyboru przez uczestników:

  • Kiedy mediacja? Wskazania i przeciwwskazania do mediacji rodzinnej – dr Agata Gójska i Konrad Sobczyk, mediatorzy Ośrodka Mediacji Klinika Konfliktu; sala Berlin
  • Plan rodzicielski – dialog między mediatorem Maciejem Tańskim, dyrektorem Centrum Mediacji Partners Polska i sędzią rodzinnym; sala Europa
  • Koncepcja koluzji małżeńskiej – Iwona Kozłowska–Piwowarczyk, psychoterapeuta, superwizor PTP, Ośrodek Terapii Systemowej w Krakowie; sala Warszawa

13:50–14:50 Przerwa obiadowa
14:50–16:10 Wykłady i warsztaty równoległe, II Sesja – do wyboru przez uczestników:

  • Konflikt rodzinny z perspektywy duchowej – Ojciec Mirosław Pilśniak OP, dominikanin, mediator rodzinny; sala Europa
  • Opieka naprzemienna – Anna Dzierżawska–Popiołek, mediatorka, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Robert Boch, mediator Ośrodka Mediacji Klinika Konfliktu; sala Berlin
  • Superwizja – jej rola w pracy terapeuty i mediatora – Marian Wątroba, terapeuta; sala Warszawa

16:15–17:00 II Sesja plenarna
16:15 Jak zadbać o dziecko w kryzysie rozstania i jaka może być w tym rola mediacji? – Maria Glegoła-Szczap, mediatorka Ośrodka Mediacji Klinika Konfliktu oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka
16:40 Miejsce mediacji rodzinnej w systemie pomocy rodzinie w kryzysie rozwodowym – podsumowanie konferencji – przedstawiciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Wszyscy mediatorzy występujący podczas Konferencji są członkami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Konferencja jest elementem projektu „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.