Mediacje Rodzinne, Szkolenie 80h, Warszawa

80 godzinny cykl szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych, które odbędą się w okresie wrzesień – grudzień 2012 w Warszawie.

Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Termin szkolenia:
21, 22, 23.wrzesień; 12, 13, 14.październik; 16, 17, 18.listopad i 7, 8, 9.grudzień.2012r.

Godziny szkolenia:
10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt szkolenia:
2 500 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Opłata:
Ostateczny termin wpłat do 1 września 2012 na konto nr rachunku bankowego SMR:
Bank BPH 63106000760000320000965012

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Uwaga: Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia .

Organizator: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych,
Siedziba:Warszawa,ul.Senatorska24lok.3
E-mail:smr@smr.org.pl
źródło: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych www: http://www.smr.org.pl