Mediacje Rodzinne, Szkolenie 80h, Warszawa, kwiecień-czerwiec 2011

Program szkolenia obejmuje 80 godzinny cykl szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych, które odbędą się w okresie kwiecień – czerwiec 2011 w Warszawie
Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Bloki tematyczne:
1. Elementy psychologii konfliktu
2. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia
3. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji
4. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego
5. Neutralność w mediacjach rodzinnych a samoświadomość mediatora
6. Dzieci w mediacji
7. Prawo a mediacja rodzinna – zmiany w k.p.c
8. Współpraca w gronie profesjonalistów
9. Etyka w pracy mediatora rodzinnego

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Termin szkolenia:
08-09-10 kwiecień 2011, 20-21-22 maja 2011, 03-04-05 czerwca 2011, 24-25-26 czerwca 2011.

Godziny szkolenia:
10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt szkolenia:
2 500 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Opłata: Ostateczny termin wpłat do 30 marca 2011 na konto nr rachunku bankowego SMR: Bank BPH 63106000760000320000965012

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Uwaga: Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.

Organizator: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych,
Siedziba:Warszawa,ul.Senatorska24lok.3,E-mail:smr@smr.org.pl, www: http://www.smr.org.pl
Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia do pobrania ze strony.