„Twórcze myślenie w mediacji” szkolenie dla Mediatorów Rodzinnych

Twórcze myślenie w mediacjach
06-07 maja 2011,
Senatorska 24 lok.3, Warszawa

Cele i założenia
Celem szkolenia jest wzbogacenia warsztatu mediatora o podejście i techniki wywodzące się z treningu twórczego myślenia. Szkolenie to zostało opracowane z myślą o mediatorach rodzinnych. W założeniu ma ono być inspiracją i zachętą do sięgania po techniki kreatywnego myślenia. W mniejszym stopniu daje gotowe rozwiązania. Bardziej zaprasza do twórczego poszukiwania zastosowań oraz wprowadzenia nowego spojrzenia i podejścia w swoje pracy.
Z mojego punktu widzenia, jako autora tej propozycji jest wiele punktów stycznych pomiędzy pracą mediatora a stosowaniem technik twórczego myślenia:
• rozbudzanie motywacji do zmierzenia się z problemem oraz nastawienia na rozwiązanie;
• nastawienie na konstruktywne działanie;
• wychodzenie poza schematy i stereotypy;
• kolektywna praca nad rozwiązaniami;
• facylitacja procesu dochodzenia do rozwiązania i wiele innych, które odkryjemy wspólnie na szkoleniu.

2. Proponowane tematy
• Mechanizmy twórczego myślenia i kreowania pomysłów.
• Jakie zadajesz pytanie, taką uzyskasz odpowiedź
– twórcze techniki analizy i definiowania problemu.
• Proces kreatywnego rozwiązywania problemów.
• Pułapki racjonalnego myślenia na drodze do rozwiązania.
• Techniki twórczego generowania rozwiązań.
• Kreatywne techniki wyłaniania najlepszych rozwiązań.
• Metaforyczna mapa mediacji – wykorzystanie analogii i metafory dla zdefiniowania różnych stylów prowadzenia mediacji.
• Wojna? Taniec? Poszukiwanie skarbu? – metafora mediacji oraz sposób i siła jej oddziaływania.
• Sesja pragmatyki – praca nad zastosowaniami poznanych technik w pracy mediatora.

3. Metody pracy
Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi ze szczególnym wykorzystaniem technik twórczego myślenia służących definiowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz wyłanianiu najlepszych rozwiązań.

4. Trener
Krzysztof Kondracki
Trener i konsultant. Z wykształcenia psycholog. Autor i realizator licznych projektów szkoleniowych i wdrożeniowych dla polskich i zagranicznych firm i organizacji.
Jako trener prowadzi zajęcia dotyczące miękkich umiejętności menedżerskich – komunikacja, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, delegowanie, twórcze myślenia.
Autor publikacji na temat zarządzania oraz psychologii biznesu.
Redaktor podręcznika dla menedżerów „Zarządzanie na przełomie wieków”.
Specjalista w zakresie technik pracy z zespołem oraz metodyki pracy trenerskiej. Współpracuje z Szkołą Trenerów Biznesu TROP, prowadzi również zajęcia dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Twórca manuali dedykowanych menedżerom i trenerom wewnętrznym.
Jest również współrealizatorem projektów związanych z wprowadzaniem zmian w organizacjach. W ramach tego zajmuje się facylitacją pracy grup projektowych kreujących nowe rozwiązania.

5. Organizator szkolenia
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Szkolenie jest adresowane do mediatorek i mediatorów SMR.
Zgłoszenia na szkolenie należy nadsyłać na adres : smr@smr.org.pl do 20 kwietnia marca 2011.
Koszt szkolenia : Dla członków SMR – 320,00 zł, dla pozostałych osób -385,00
Czas szkolenia: Piątek 10.00-18.00, Sobota 09.00-17.00
Opłatę za szkolenie należy wnieść do 25 kwietnia 2011 na numer rachunku bankowego SMR:
Bank BPH 63106000760000320000965012