Janusz Kaźmierczak

Janusz Kaźmierczak

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie, zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę magisterską nt. "Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej". Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, gdzie ukończył również program stażowy. Od 2009 roku działa w Toruniu, a od 2011 roku pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu, gdzie odpowiada za program stażowy oraz za pierwszy w Polsce program polis OC dla mediatorów.

W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 do października 2019 roku wiceprezes Zarządu Głównego SMR. Prezes Zarządu Głównego SMR w latach 2019-2022 i 2022-2025.

W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych (w tym gospodarcze). W latach 2009 – 2022 figurował na listach stałych mediatorów w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych. W chwili obecnej koncentruje się na prowadzeniu mediacji prywatnych (na podstawie umowy/wniosku o mediację).

Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019 r.).

Mediator certyfikowany w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji (nr cert. 14/03/2022/CIAPP) w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych.

Ukończył międzynarodowe szkolenie w ramach projektu Erasmus+ InMEDIATE. International Mediators Trained in Europe realizowanego przez konsorcjum: STEINBEIS BERATUNGSZENTREN GMBH, PRODOS CONSULTING SRL, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY, MEDIATORZY.PL, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, RESOLUTIA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE, Steinbeis-Hochschule Träger gGmbH.

Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 - 2023.

Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.

Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015). Autor artykułu " Standardy szkolenia mediatorów w Polsce. W kierunku profesjonalizacji zawodu" w publikacji "Mediacja  - sztuka kompromisu" (Wydawnictwo Instytutu wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2023).


Prowadzę mediacje również online (po uzgodnieniu ze stronami).

Moje strony WWW: www.pracowniadialogu.org, www.januszkazmierczak.pl

Dodatkowe informacje i kontakt

WWW https://www.januszkazmierczak.pl
Prowadzę również mediację online TAK
Ośrodek mediacyjny Fundacja Pracownia Dialogu
Adres ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń
Telefon komórkowy +48607904796
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Język prowadzenia mediacji polski, angielski
Płeć Mężczyzna
Follow Me On: