Ewa Tacke

Ewa Tacke

Prowadzę mediacje rodzinne w sprawach okołorozwodowych (m.in. uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, kwestie dot. sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalenia alimentów i podziału wspólnego majątku).

Ponadto, działam jako mediatorka w zakresie pojednania emocjonalnego w relacjach między partnerami, małżonkami, rodzeństwem, przyjaciółmi, sąsiadami. Poprzez swoją pracę staram się promować kulturę “dobrego rozstania” oraz wspólne rodzicielstwo po rozwodzie, oparte na przyjaznych stosunkach, a także zapobiegać alienacji rodzicielskiej.

Prowadzę również mediacje międzykulturowe, w szczególności w kontekście relacji polsko-niemieckich. Jako specjalnie przeszkolona mediatorka należę do sieci "MiKK e.V. Międzynarodowego Centrum Mediacji ds. Konfliktów Rodzinnych i Uprowadzeń Dzieci" w zakresie dwujęzycznych i dwukulturowych mediacji dla rodziców w sprawach dotyczących kontaktów transgranicznych, opieki i konfliktów związanych z relokacją.

Jestem stałą mediatorką wpisaną na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzę mediacje stacjonarnie i zdalnie, w postaci wspólnych sesji, a także wahadłowo, gdy strony wolą uniknąć osobistego spotkania.

Konflikty są dla mnie czymś naturalnym. Stanowią wyzwanie, ale widzę w nich także szansę na osobisty rozwój i zmianę. Moją pasją jest wspieranie ludzi w sytuacjach konfliktowych tak, aby wzmocnieni i z odwagą stawiali czoło sytuacjom konfliktowym, zamiast ich unikać. By potrafili mimo silnych emocji prowadzić konstruktywny dialog i odnosili się do siebie z szacunkiem. Pomagam stronom nazwać ich potrzeby i wypowiedzieć wzajemne oczekiwania, a także rozważyć i wynegocjować zmiany, które umożliwią dobre relacje i współpracę w przyszłości.

Nadrzędną zasadą mojej pracy jest idea "Diversity & Inclusion", co oznacza, że pracuję z klientami niezależnie od ich wieku, płci, narodowości, stanu cywilnego, sprawności fizycznej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, wyglądu, religii i przekonań, wykształcenia, doświadczenia i pozycji zawodowej. Dla mnie istotne jest, żeby każdy klient odczuł wsparcie i zrozumienie, niezależnie od swojej tożsamości czy sytuacji życiowej.

Wykształcenie:
Master of Mediation, Podyplomowe studia, Wydział Prawa, Fern-Universität Hagen, Niemcy
Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

Moja strona WWW: www.ewatacke-mediacje.pl

Dodatkowe informacje i kontakt

Prowadzę również mediację online TAK
Ośrodek mediacyjny Ewa Tacke Mediacje
Adres Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10, 02-001 Warszawa
Telefon komórkowy +48 789371537
Województwo Mazowieckie
Język prowadzenia mediacji polski, angielski, niemiecki
Płeć Kobieta
Follow Me On: