SZKOLENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH, WARSZAWA 2011

Zaprasza serdecznie do udziału w 80 godzinnym cyklu szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych, które odbędą się w okresie styczeń – kwiecień 2011 w Warszawie.
Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Termin szkolenia:
28-29-30 stycznia 2011
04-05-06 marca 2011
25-26-27 marca 2011
15-16-17 kwietnia 2011

Godziny szkolenia:
10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa w centrum Warszawy

Koszt szkolenia : 2 500 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Termin wpłat za udział w szkoleniu: 20 grudnia 2010

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Uwaga:. Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia .

Organizator: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych,
Siedziba:Warszawa,ul.Senatorska
E-mail:smr@smr.org.pl
źródło: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych www: http://www.smr.org.pl
Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia do pobrania ze strony: http://www.smr.org.pl/szkolenia_mr_szcz.php?id_s=54