Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenia z mediacji rodzinnej styczeń-kwiecień 2012r Warszawa.

Program szkolenia obejmuje 80 godzinny cykl szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych, które odbędą się w okresie styczeń – kwiecień 2012 w Warszawie
Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Bloki tematyczne:
1. Elementy psychologii konfliktu
2. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia
3. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji
4. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego
5. Neutralność w mediacjach rodzinnych a samoświadomość mediatora
6. Dzieci w mediacji
7. Prawo a mediacja rodzinna – zmiany w k.p.c
8. Współpraca w gronie profesjonalistów
9. Etyka w pracy mediatora rodzinnego

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Termin szkolenia:
20-22 styczeń 2012, 17-19 luty 2012, 16-18 marzec 2012, 20-22 kwietnia 2012

Godziny szkolenia:
10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt szkolenia:
2 500 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Termin wpłat za udział w szkoleniu: 13.01.2012

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Uwaga: Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.