„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” wpisane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki staraniom i pracy SMR oraz IBE Instytut Badań Edukacyjnych kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” została wpisana do Krajowego Systemu Kwalifikacji.

Z pełną treścią obwieszczenia oraz wymaganiami określonymi w ramie można zapoznać się w tekście obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości: http://dziennikustaw.gov.pl/M2020000055601.pdf