Nasza opinia do projektu zmian w przepisach

Publikujemy naszą opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 63).

Została ona przedyskutowana w środowisku naszych Członkiń i Członków a dyskusja została także otwarta na osoby spoza naszego stowarzyszenia.

Klikając niniejszy link można zapoznać się z naszym zdaniem na temat projektu przepisów.