POLECAMY KSIĄŻKĘ: Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych objęło mecenat nad książką Grethe Nordhelle „Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów„, która ukazała się nakładem wydawnictwa FISO.

Książka skierowana jest do ludzi zajmujących się zagadnieniem mediacji w praktyce – mediatorów, sędziów, adwokatów, specjalistów zajmujących się konfliktami i ich rozwiązywaniem. Z uwagi na przystępny sposób przekazu będzie również przydatna szerokiemu odbiorcy, którzy chcą po prostu poszerzyć wiedzę o ludziach.

W książce autorka prezentuje rożne tradycje związane z mediacją. Ukazuje również najbardziej wymagający obszar, na który, jako mediatorzy, niechybnie wkroczymy – nadużycie władzy i nierównowagę sił. Czytelnik otrzymuje precyzyjne wskazówki, jak można rozpoznać nadużycie władzy oraz jak można próbować zniwelować nierównowagę sił między stronami konfliktu.

Autorka pochodząca z Norwegii jest adwokatem, psychologiem i mediatorem. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Wykłada na międzywydziałowych studiach z zakresu rozwiązywania konfliktów i mediacji w Oslo. Dorobek naukowy Nordhelle zyskał sobie uznanie także poza granicami Norwegii.