Opinia SMR w sprawie planowanego Krajowego Rejestru Mediatorów

W załączonym poniżej pliku możecie się Państwo zapoznać w uwagami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych do projektu Ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (projekt z 26 kwietnia 2023 r.).

Środowisko mediatorów zrzeszonych w SMR z wielkimi, choć niestety słabnącymi w miarę docierających  do nas wieści, nadziejami oczekiwało na projekt ustawy wprowadzającej Krajowy Rejestr Mediatorów. Liczyliśmy, że będzie to znakomita okazja do dokonania skokowego wzrostu kompetencji mediatorów i zwiększenia naszej wiarygodności społecznej poprzez pokazanie, że mediatorzy cechują się weryfikowalnymi kompetencjami i dbają o swój rozwój zawodowy. Konsultowany projekt ustawy przyniósł rozczarowanie. W skrócie można by powiedzieć, że kosztem kilku milionów złotych (ponad 3,6 mln zł z projektu KRM i kilkaset tysięcy zł na koszty i wynagrodzenia związane z uruchomieniem i utrzymaniem rejestru z budżetu państwa) tworzy się prostą bazę danych o niedużej liczbie rekordów (ok. 5000). Czy jednak osiąga się zakładane w projekcie KRM i uzasadnieniu do projektu zmian ustawowych cele?