Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie

Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie W odpowiedzi na potrzeby współczesnej rodziny Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych rozpoczyna realizację projektu „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie”.

Co jest naszym celem? Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest rozwinięcie i wzmocnienie lokalnie działających programów pomocy rodzinie w kryzysie związanym z rozstaniem, rozwodem, lub separacją, poprzez:

 • stworzenie trzech lokalnych koalicji na rzecz pomocy rodzinie w kryzysie, tak by wspólnie działać skuteczniej,
 • włączenie do nich mediacji rodzinnej i pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie daje mediacja.

Gdzie?

Projekt będzie realizowany w trzech społecznościach lokalnych na Mazowszu – w Radomiu oraz dwóch dzielnicach Warszawy – Woli i Białołęce.

Do kogo skierowany jest projekt?

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników i specjalistów z instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz placówek prywatnych pracujących na rzecz rodziny, w tym przede wszystkim:

 • pracowników socjalnych, specjalistów w zakresie pomocy rodzinie i prawników z ośrodków pomocy społecznej;
 • psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni rodzinnych;
 • specjalistów pracujący z rodziną w organizacjach pozarządowych świadczących pomoc rodzinie, w tym mediatorów rodzinnych;
 • doradców poradni parafialnych;
 • specjalistów z prywatnych ośrodków terapeutycznych;
 • urzędników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia z Urzędów Dzielnic Wola i Białołęka oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na czym polega projekt? Jakie działania w projekcie przeprowadzimy?

Powstaną trzy lokalne grupy zadaniowe złożone z przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk. Wypracują one lokalne porozumienia na rzecz wzmocnienia lub stworzenia spójnego, lokalnego systemu wsparcia rodziny w kryzysie. Będzie on oparty o jasne zasady współpracy między organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Grupy zadaniowe wypracują najlepsze dla swojej społeczności sposoby włączania mediacji do lokalnych programów wspierania rodziny. Każda z grup zadaniowych spotka się trzykrotnie. Rezultaty pracy grup zostaną przedstawione podczas spotkania podsumowującego projekt oraz w broszurze dla profesjonalistów „Jak skutecznie pomagać rodzinie w kryzysie”, prezentującej dobre lokalne praktyki i możliwości.

W każdej społeczności objętej działaniami projektu odbędą się także 2 dwudniowe warsztaty wprowadzające do mediacji dla profesjonalistów pracujących z rodziną. Uczestnicy poznają zasady mediacji, jej założenia oraz podstawowe zalety i ograniczenia. Nauczą się rozpoznawać, w jakich sprawach mediacja może pomóc, a w jakich należy szukać innych rozwiązań.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie zorganizowana 16 października 2008, w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, konferencja pt. „Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Mediacja w systemie wsparcia rodziny w kryzysie.” Uczestnikami konferencji będą specjaliści pracujący z rodziną w kryzysie – pracownicy socjalni, terapeuci, kuratorzy, sędziowie, adwokaci i mediatorzy. Celem będzie lepsze poznanie i zrozumienie różnych perspektyw we wspieraniu rodziny w kryzysie.

Powstaną dwie broszury informacyjne – pierwsza skierowana do rodzin szukających pomocy w obliczu kryzysu oraz druga dla specjalistów pracujących z rodziną. Przedstawione w nich zostaną zasady mediacji oraz możliwe obszary, w jakich może być stosowana. Ponadto pojawią się tam praktyczne informacje dotyczące dostępności mediacji na danym terenie. W broszurach uwzględnione zostaną też standardy prowadzenia mediacji przez członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz wskazania i przeciwwskazania dla stosowania tej metody.

Po co i dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Skorzystają na nim nasi klienci – będą wiedzieli gdzie szukać wsparcia, ponieważ stworzona zostanie jasna oferta pomocy dla rodziny w kryzysie.
 • Skorzystają profesjonaliści, którzy pracują z rodziną – będą mieli pełną informacje o innych możliwościach pomocy, poznają się nawzajem, będą wzajemnie rozumieć specyfikę swojej pracy, odmienność różnych podejść, możliwość uzupełniania swoich działań, dobrze zobaczą swoje miejsce, role i zakres odpowiedzialności. Poczują, że nie są sami.
 • Dojdzie do wzmocnienia współpracy między przedstawicielami lokalnych środowisk działających na rzecz rodziny.
 • Zostaną zawiązane lokalne koalicje i wypracowane zasady ich działania.
 • Zostaną opracowane systemowe rozwiązania włączające mediację do metod pracy z rodziną w kryzysie.
 • Zwiększy się także kompleksowość i skuteczność oferty skierowanej do rodzin.
 • Uczestnicy projektu zyskają dodatkowe kompetencje umożliwiające wykorzystywanie mediacji w swojej praktyce zawodowej.

Program „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemach pomocy rodzinie w kryzysie” jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

10 thoughts on “Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie”

 1. Hi, I noticed a 3 of your interesting posted posts and needed to ask if you can be thinking about reciprocal pages? Group have weblog about alexis texas ass! Anyway, in my language, there should not much good supply like this.

 2. This is a different sort of opinion that many people dont usually talk about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. I dont think this would be the best to submit though. Ill take a look around your site though and submit something else.

Skomentuj Leasing Cancel Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry