Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie

Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie W odpowiedzi na potrzeby współczesnej rodziny Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych rozpoczyna realizację projektu „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie”.

Co jest naszym celem? Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest rozwinięcie i wzmocnienie lokalnie działających programów pomocy rodzinie w kryzysie związanym z rozstaniem, rozwodem, lub separacją, poprzez:

 • stworzenie trzech lokalnych koalicji na rzecz pomocy rodzinie w kryzysie, tak by wspólnie działać skuteczniej,
 • włączenie do nich mediacji rodzinnej i pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie daje mediacja.

Gdzie?

Projekt będzie realizowany w trzech społecznościach lokalnych na Mazowszu – w Radomiu oraz dwóch dzielnicach Warszawy – Woli i Białołęce.

Do kogo skierowany jest projekt?

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników i specjalistów z instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz placówek prywatnych pracujących na rzecz rodziny, w tym przede wszystkim:

 • pracowników socjalnych, specjalistów w zakresie pomocy rodzinie i prawników z ośrodków pomocy społecznej;
 • psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni rodzinnych;
 • specjalistów pracujący z rodziną w organizacjach pozarządowych świadczących pomoc rodzinie, w tym mediatorów rodzinnych;
 • doradców poradni parafialnych;
 • specjalistów z prywatnych ośrodków terapeutycznych;
 • urzędników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia z Urzędów Dzielnic Wola i Białołęka oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na czym polega projekt? Jakie działania w projekcie przeprowadzimy?

Powstaną trzy lokalne grupy zadaniowe złożone z przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk. Wypracują one lokalne porozumienia na rzecz wzmocnienia lub stworzenia spójnego, lokalnego systemu wsparcia rodziny w kryzysie. Będzie on oparty o jasne zasady współpracy między organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Grupy zadaniowe wypracują najlepsze dla swojej społeczności sposoby włączania mediacji do lokalnych programów wspierania rodziny. Każda z grup zadaniowych spotka się trzykrotnie. Rezultaty pracy grup zostaną przedstawione podczas spotkania podsumowującego projekt oraz w broszurze dla profesjonalistów „Jak skutecznie pomagać rodzinie w kryzysie”, prezentującej dobre lokalne praktyki i możliwości.

W każdej społeczności objętej działaniami projektu odbędą się także 2 dwudniowe warsztaty wprowadzające do mediacji dla profesjonalistów pracujących z rodziną. Uczestnicy poznają zasady mediacji, jej założenia oraz podstawowe zalety i ograniczenia. Nauczą się rozpoznawać, w jakich sprawach mediacja może pomóc, a w jakich należy szukać innych rozwiązań.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie zorganizowana 16 października 2008, w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, konferencja pt. „Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Mediacja w systemie wsparcia rodziny w kryzysie.” Uczestnikami konferencji będą specjaliści pracujący z rodziną w kryzysie – pracownicy socjalni, terapeuci, kuratorzy, sędziowie, adwokaci i mediatorzy. Celem będzie lepsze poznanie i zrozumienie różnych perspektyw we wspieraniu rodziny w kryzysie.

Powstaną dwie broszury informacyjne – pierwsza skierowana do rodzin szukających pomocy w obliczu kryzysu oraz druga dla specjalistów pracujących z rodziną. Przedstawione w nich zostaną zasady mediacji oraz możliwe obszary, w jakich może być stosowana. Ponadto pojawią się tam praktyczne informacje dotyczące dostępności mediacji na danym terenie. W broszurach uwzględnione zostaną też standardy prowadzenia mediacji przez członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz wskazania i przeciwwskazania dla stosowania tej metody.

Po co i dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Skorzystają na nim nasi klienci – będą wiedzieli gdzie szukać wsparcia, ponieważ stworzona zostanie jasna oferta pomocy dla rodziny w kryzysie.
 • Skorzystają profesjonaliści, którzy pracują z rodziną – będą mieli pełną informacje o innych możliwościach pomocy, poznają się nawzajem, będą wzajemnie rozumieć specyfikę swojej pracy, odmienność różnych podejść, możliwość uzupełniania swoich działań, dobrze zobaczą swoje miejsce, role i zakres odpowiedzialności. Poczują, że nie są sami.
 • Dojdzie do wzmocnienia współpracy między przedstawicielami lokalnych środowisk działających na rzecz rodziny.
 • Zostaną zawiązane lokalne koalicje i wypracowane zasady ich działania.
 • Zostaną opracowane systemowe rozwiązania włączające mediację do metod pracy z rodziną w kryzysie.
 • Zwiększy się także kompleksowość i skuteczność oferty skierowanej do rodzin.
 • Uczestnicy projektu zyskają dodatkowe kompetencje umożliwiające wykorzystywanie mediacji w swojej praktyce zawodowej.

Program „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemach pomocy rodzinie w kryzysie” jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich