„Mediacja Rodzinna- kurs zaawansowany”

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu i będzie prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników. Zasadniczą częścią programu szkolenia są symulacje mediacji nagrywane techniką video oraz informacja zwrotna oparta o te nagrania. Szkolenie zawiera elementy superwizji dotychczasowych mediacji przeprowadzonych przez uczestników. Kryterium rekrutacyjnym jest ukończenie 80 h kursu podstawowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Sesja I
Zaawansowane techniki ujawniani interesów stron oraz video-trening mediacji– 20H

1. Mediacja rodzinna proces i technika – praktyczne powtórzenie
2. Ujawnianie i budowanie zrozumienia dla potrzeb (interesów) stron – ćwiczenia
• Procedury ujawniania potrzeb stron:
• pytanie o interesy II strony, hipotezy stron;
• mediatorzy – potrzeby stron – przeformułowanie
• rozmowa mediatorów przy stronach
• wspólne oświadczenie o potrzebach stron
• tworzenie wizji idealnej przyszłości
• Procedury budowania zrozumienia dla potrzeb II strony:
• uwspólnianie
• zamiana ról
• podwojenie
3. Video-trening mediacji – przeprowadzenie symulacji mediacji rodzinnej z wykorzystaniem informacji zwrotnej z zapisu video.

Sesja II
Generowanie opcji rozwiązań, trwałość porozumienia, praca z asymetrią oraz video-trening mediacji – 20 H.

1. Tworzenie opcji rozwiązań
• Strategie generowania opcji
• Ogólne i konkretne procedury generowania opcji
2. Wzmacnianie trwałości porozumienia
• Wzmacnianie satysfakcji psychologicznej (trójkąt satysfakcji)
• Monitoring realizacji porozumienia
• Klauzule w ugodzie
• Gwarancje odszkodowania
3. Praca z ambiwalencją i asymetrią stron
• Prezentacja wybranych technik pracy z parami ambiwalentnymi
• Prezentacja wybranych technik pracy z parami asymetrycznymi
• Symulacja – wykorzystanie wybranej metody
4. Video-trening mediacji
• Przeprowadzenie symulacji mediacji rodzinnej z wykorzystaniem informacji zwrotnej z zapisu video.

PROWADZENIE : Maria Glegoła – Szczap, Rafał Milewski

Maria Glegoła- Szczap
Z wykształcenia psycholog kliniczny (Wydział Psychologii UW). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny (IPSiR UW) i psychologii sądowej (UŚ) oraz kurs terapii krótkoterminowej BSFT i ekologicznej terapii rodzin. Mediacje w sprawach rodzinnych prowadzi od ponad 10 lat – obecnie w Ośrodku „mediatorzy.pl”. Prowadzi mediacje również w sporach sąsiedzkich, społecznych i organizacyjnych. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz jego vice-prezes do 2010r, od 2006r. członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Rekomendowana trenerka SMR – prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych, warsztaty z rozwiązywania konfliktów, zajęcia dla studentów (UKSW, UW). Autorka publikacji dotyczących problematyki mediacji. Biegły sądowy z zakresu psychologii przy SO w Warszawie, specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych; od wielu lat współpracuje z Fundacją „Dzieci Niczyje”.

Rafał Milewski
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku (oraz studia doktoranckie w 2005). Przez kilka lat pracował jako trener umiejętności społecznych prowadząc szkolenia dla osób pracujących w sektorze pozarządowym (posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych), biznesowym i w administracji w Polsce i zagranicą (Albania, Bułgaria) . Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy prezesie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz byłym (2006-2010) członkiem zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest rekomendowanym przez SMR trenerem mediacji rodzinnej. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe – „Systemowa terapia rodzin” w Zakładzie Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UJ i pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy prowadząc mediację, terapię rodzin, terapię małżeńską oraz konsultacje. Prowadzi też psychoterapię indywidualną i mediację w gabinecie prywatnym. Jest autorem publikacji naukowych oraz poradników mediacyjnych. Żonaty, troje dzieci.

TERMINY : 17-19.06.2011, 01-03.07 .2011

ZGŁOSZENIA :
należy przesyłać na adres mailowy : smr@smr.org.pl do dnia 25 maja 2011.

KOSZT SZKOLENIA :
1350,00 zł – dla członków SMR
1500,00 zł – dla pozostałych uczestników
WPŁATY należy dokonać najpóźniej do 30 maja 2011, na nr rachunku bankowego SMR:
Bank BPH 63106000760000320000965012