Zaproszenie na warsztaty z zakresu mediacji rodzinnych

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zapraszają na dwudniowe warsztaty dla różnych grup zawodowych poświęcone mediacji rodzinnej.
Termin szkoleń: 28-29 maja 2007r.
Szkolenia wieńczą niemal roczny projekt Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej i zostaną poprowadzone przez absolwentów Szkoły – doświadczonych mediatorów rodzinnych z Warszawy, Białegostoku, Szczecina i Wrocławia.

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane przez Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Oferta szkoleniowa jest różnorodna pod względem tematycznym. Kierujemy ją do poszczególnych grup odbiorców:

1. Warsztaty dla sędziów i adwokatów – „Mediacje rodzinne – szansa czy utrudnienie? Czyli jak skutecznie korzystać z mediacji rodzinnej”.

2. Warsztaty dla pracowników socjalnych – „Mediacje rodzinne – jak pomóc rodzinie w konflikcie”.

3. Warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych – „Mediacja rodzinna jako alternatywna forma pomocy rodzicom i dziecku w sytuacji konfliktu okołorozwodowego”.

4. Warsztaty dla wolontariuszy Fundacji Academia Iuris – „Możesz więcej. Wykorzystanie mediacji w pracy doradcy”.

5. Warsztaty dla mediatorów rodzinnych – „Dwudniowa podróż do źródeł oporu w mediacji. Jak sobie radzić z oporem?”.

6. Warsztaty dla mediatorów rodzinnych – „Budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumień w mediacji”.

7. Warsztaty dla doradców rodzinnych – „Konflikt w rodzinie – rozwiązać, tłumić czy uciekać?”.

Warsztaty odbywać się będą równolegle, w związku z czym istnieje możliwość zgłoszenia się tylko na jeden warsztat. Uczestnikom nie zapewniamy noclegów ani wyżywienia w czasie szkolenia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt po adresem e-mail: smr@smr.org.pl w celu otrzymania pełnej oferty wybranego szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.