Aneta Bednarska

Aneta Bednarska

Ukończyłam studia z Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na specjalizacji mediacje rodzinne. Otrzymałam nagrodę rektora za najlepszą pracę licencjacką, której tematem była „Komunikacja małżeńska oparta na języku NVC a rozwiązywanie konfliktów”. Chcąc poszerzyć zakres świadczonych usług podjęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Etyka-mediacje i negocjacje. Poza mediacjami rodzinnymi szczególnie zainteresowały mnie mediacje w sprawach medycznych, dlatego też odbyłam szkolenie w tym zakresie zrealizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych. Starając się o nieustanne podnoszenie swoich kompetencji odbyłam również 24-godzinne szklenie przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej zorganizowane przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych w Warszawie w ramach projektu „Upowszechnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” i uzyskałam kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” uzyskując certyfikat nr: 60/2023/CIAPP

Prywatnie jestem żoną i matką czwórki dzieci.

Jestem również członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz stałym mediatorem przy sądzie okręgowym w Krakowie.

Od kilku lat prowadzę bloga o tematyce małżeńskiej i duchowości małżeńskiej „Ogród Boga”, który jest źródłem inspiracji dla tych, którzy od swojego małżeństwa oczekują czegoś więcej. Odnaleźć tam można kursy i warsztaty. Współpracuję również z Fundacją Farma Serca, dla której prowadzę mediacje małżeńskie oraz autorski trening komunikacji „Jedność w różnorodności” opartej na zasadach komunikacji św. Ignacego Loyola w połączeniu z techniką NVC (Porozumienie bez przemocy).


Prowadzę mediacje również online (po uzgodnieniu ze stronami)

Prowadzę mediacje małżeńskie, mediacje rodzice-nastolatki, mediacje rodzinne

Moja strona WWW: www.mediacje4you.wordpress.com

Dodatkowe informacje i kontakt

Prowadzę również mediację online TAK
Telefon komórkowy +48 784 591 119
Województwo Małopolskie
Język prowadzenia mediacji polski
Płeć Kobieta