Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej

W ostatnim okresie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem mediacji w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych oraz dynamiczny rozwój praktyki mediacyjnej. Bardzo brakuje, zwłaszcza poza wielkimi miastami, dobrze przygotowanych do swej roli mediatorów. Tworzenie dostępu do wysokiej jakości usług mediacyjnych to jeden z najważniejszych celów SMR. Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej jest odpowiedzią na tę potrzebę społeczną i bardzo duże zainteresowanie szkoleniami mediacyjnymi. Chcemy wyposażyć doświadczonych mediatorów rodzinnych w umiejętności profesjonalnego prowadzenia szkoleń tak, by mogli kształcić przyszłych mediatorów rodzinnych, efektywnie dzielić się z nimi swą wiedzą i pomagać im wdrożyć się do nowej roli zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych, którzy po ukończeniu kursu zdobędą kwalifikacje trenerskie zgodne ze standardami SMR i STOP.

Szkolenie finansowane przez FIO