Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenia z mediacji rodzinnej wrzesień-grudzień 2012r Warszawa.

Program szkolenia obejmuje 80 godzinny cykl szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych, które odbędą się w okresie wrzesień – grudzień 2012 w Warszawie
Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Bloki tematyczne:
1. Elementy psychologii konfliktu
2. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia
3. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji
4. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego
5. Neutralność w mediacjach rodzinnych a samoświadomość mediatora
6. Dzieci w mediacji
7. Prawo a mediacja rodzinna – zmiany w k.p.c
8. Współpraca w gronie profesjonalistów
9. Etyka w pracy mediatora rodzinnego

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Termin szkolenia:
21, 22, 23.wrzesień; 12, 13, 14.październik; 16, 17, 18.listopad i 7, 8, 9.grudzień.2012r.

Godziny szkolenia:
10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt szkolenia:
2 500 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Termin wpłat za udział w szkoleniu: 01.09.2012