Rezultaty projektu: „Mama jest sama?” finansowanego z programu Wspieramy Mamy AXA.

Projekt „Mama jest Sama?” realizowany był od lipca do grudnia 2009 i osiągnął wszystkie zakładane rezultaty oraz zyskał wartość dodaną.
Celem projektu było wzmocnienie kobiet, doświadczających samotnego macierzyńska, aby mogły lepiej poradzić sobie z sytuacją rozwodową i wynikającymi z niej konsekwencjami.
Działania projektu
Cel został osiągnięty przez 2 kluczowe działania projektowe : bezpłatne warsztaty dla samotnych Mam pt. „Samodzielna Mama” oraz bezpłatne mediacje rodzinne dla par rodzicielskich.

Rezultaty projektu
Podczas realizacji projektu kobiety samotnie wychowujących dzieci wzmocniły swoje kompetencje macierzyńskie, a pary rodzicielskie doświadczające kryzysu skorzystało pracowały nad bieżącymi problemami podczas mediacji rodzinnej. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 11 (z 10 planowanych) trzygodzinnych warsztatów oraz 7 mediacji (z 5 planowanych) 30 godzinnych mediacji.
12 kobiet ukończyło warsztaty dla Samotnych Mam pt. „Samodzielna Mama”. Podczas warsztatów Panie zdobyły nowe kompetencje radzenia sobie z sytuacją w jakiej przyszło im funkcjonować.
Podczas warsztatów uczestniczki zdobyły następujące kompetencje:
– zwiększenie samoświadomości rodzicielskiej i macierzyńskiej
– zdobycie umiejętności rozpoznawania przez własnych potrzeb b oraz mocnych stron
– wzmocnienie własnego wizerunku kobiet
– wzmocnienie naturalnych zasobów
– zdobycie umiejętności dochodzenia własnych praw
Podczas mediacji:
7 par( z 5 zakładanych ) doświadczających kryzysu przystąpiło do mediacji celu rozwiązania ich bieżących problemów. Przeprowadzonych zostało 30 godzin mediacji. Każda mediacja prowadzona była przez pary mediacyjne(2 mediatorów) Wyniki mediacji wyglądają następująco:
3 pary wypracowały porozumienie w sprawach dotyczących : kontaktów z dziećmi po rozwodzie, sposobów sprawowania opieki nad dziećmi, wysokości alimentów, podziału majątku;1 para nie zawarła ugody w sprawie sprawowania opieki i sposobu korzystania z mieszkania na czas trwania rozwodu; w przypadku 3 par mediacje są w toku.

Redakcja
Author: Redakcja