MDM 2013 – działania w całej Polsce!

Pleszew:
Warsztaty i spotkania na temat rozwiązywania konfliktów i mediacji. Akcję prowadzi Agnieszka Witkowska, która obchodami MDM zainteresowała zarówno Dyrekcję szkoły, w której pracuje (ZSP Nr 3 w Pleszewie), jak również wydział promocji miasta Pleszew. Zobacz MDM 2011 w Pleszewie
Koordynacja: Agnieszka Witkowska

Wrocław:
Warsztat dla członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oddział we Wrocławiu. i warsztat chciałbym przeprowadzić dla członków naszego oddziału.
Koordynacja: Tomasz Lewandowski

Warszawa:
W fundacji „Sto Pociech” (ul. Freta 20/24a, w podwórzu obok kościoła dominikanów) odbędzie się symulacja mediacji poprzedzona krótką prezentacją metody. Po spotkaniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji z mediatorami. Spotkanie poprowadzą o. Mirosław Pilśniak OP, Leszek Kluz, Iza Kuban i Karolina Krupa w niedzielę 13.10 o godzinie 12.00.
Koordynacja: Karolina Krupa

Poznań:
Warsztaty dla młodzieży szkół średnich oraz dla nauczycieli z zakresu rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami. 
Koordynacja: Katarzyna Kolasińska i Magdalena Radomska

Inowrocław:
Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka przeprowadzi warsztaty dla uczniów szkół średnich na lekcjach wychowawczych i WOS. Jeśli akcja rozwinie się pomyślnie zostaną zaproszeni również rodzice.
Koordynacja: Grażyna Glaubert

Wrocław:
Warsztaty z mediacji dla uczniów gimnazjum i grona pedagogicznego przeprowadzi Dorota Fedorowska y Kancelarii Mediacyjnej „Primum Consensus”.
Koordynacja: Dorota Fedorowska

Warszawa:
Warsztat na temat mediacji z licealistami przeprowadzi pani Kinga Karcz, która na co dzień jest pedagogiem szkolnym. Ponadto planowane jest poruszenie tematu mediacji na zebraniach z rodzicami.
Koordynacja: Kinga Karcz

Radomsko:
Warsztat dotyczący mediacji przy pomocy szkolnych mediatorów rówieśniczych przeprowadzi pani Grażyna Drozdek. Przeszkoliła w ciągu trzech lat trzy grupy mediatorów w klasach drugich gimnazjum, którzy z dobrym skutkiem prowadzili mediacje w poprzednich latach.
Koordynacja: Grażyna Drozdek (nie jest członkiem SMR)

Warszawa:
W ramach obchodów MDM pani Linda Piątek przeprowadzi zajęcia związane z tematyką konfliktu i jego rozwiązywaniem w klasie córki (II klasa szkoły podstawowej) na warszawskiej Białołęce. Na tę potrzebę stworzy autorski scenariusz koncentrujący się na konfliktach rówieśniczych i sposobach pokojowego ich rozwiązania, dostosowane do drugoklasistów.
Koordynacja: Linda Piątek

Radom:
Maria Dobosz przeprowadzi wykład otwarty na uczelni, Wyższej  Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu. Ponadto odbędzie się spotkanie w bibliotece miejskiej w Radomiu, które  zaplanowane jest na dzień 24 października.
Koordynacja: Maria Dobosz

Warszawa:
Spotkanie warsztatowe z okazji MDM, 17.10.13 o godzinie 15:00-16:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24 Bielany (budynek Zespołu Szkół 110, oddzielne wejście) przeprowadzą: K. Szczepańska i A. Łukaszewicz.
Koordynacja: Karolina Szczepańska

Poznań:
W ramach MDM pan Dariusz Bronowski, obecnie pracujący jako psycholog w placówce
opiekuńczo-wychowawczej Dom Młodzieży w Poznaniu, przeprowadzi warsztat dla wychowanków (i jeśli się uda również dla kadry).
Koordynacja: Dariusz Bronowski

Malbork:
Na obchody MDM zostaną przeprowadzone warsztaty w ramach działalności Terenowego KOPD w Malborku.
Koordynacja: Elżbieta Skrzypiec

Warszawa:
Biuro Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi warsztaty.
Koordynacja: Martyna Jędraszka

Kraków:
Tu zostaną przeprowadzone warsztaty: „Mediacja rówieśnicza – nowy wymiar wychowania” oraz ” Konflikt – mediacja – porozumienie”. – dla grupy zamkniętej. Organizatorem jest Stowarzyszenie Psychologiczno-Pedagogiczne „Antidotum”.
Koordynacja: Katarzyna Wojtanowicz

Gdańsk:
W ramach obchodów MDM w dniu 15.10.2013 r. „Conseo” przeprowadzi symulację mediacji połączoną z dyskusją o mediacji w bibliotece Manhattan.  Zostaną tez przeprowadzone warsztaty w ramach cyklu „MÓWI SIĘ !!! – czyli sztuka skutecznej komunikacji” w Gdańskich Szkołach Autonomicznych.
Koordynacja: Magda Bellwon

Gdańsk/Trójmiasto:
W organizowanych od roku spotkaniach w ramach Salonu Mediatora w SO w Gdańsku,  MDM będzie wyjątkowy. Przygotowano  Debatę Oksfordzką z udziałem sędziów, mediatorów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów na temat „Obligatoryjność mediacji – mit czy rozwiązanie przyszłości”. Debata odbędzie się 17.10.2013 r. o godz. 10.00.
Koordynacja: Salon Mediatora

Wrocław:
W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji w SWPS we Wroclawiu w dniu 26.10 (sobota) odbędzie się bezpłatny warsztat (1,5h) o mediacji dla 20 osób.
Koordynacja: Manuela Pliżga-Jonarska

Warszawa:
W związku z obchodami po raz szósty w Polsce MDM Fundacja MEDIAR wraz z Dyskusyjnym Klubem Filmowym Kina Muranów w Warszawie 29.10 zapraszają na pokaz specjalny filmu „Rozstanie”. Na dokładkę 5 listopada o godzinie 20:00, w Kinie ATLANTIC, ul. Chmielna 33, film „Nie zapomnij mnie” reż. David Sieveking. Po filmie dyskusja.
Koordynacja: Alicja Krata

Warszawa:
W ramach obchodów MDM i warsztatów prowadzonych przez członków SMR, 5 listopada w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzone zostaną warsztaty dla studentów, głównie członków Kryminologicznego Koła Naukowego
tego instytutu.
Koordynacja: Piotr Braun