Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych objęło mecenat nad książką Grethe Nordhelle "Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów", która ukazała się nakładem wydawnictwa FISO.

Książka skierowana jest do ludzi zajmujących się zagadnieniem mediacji w praktyce – mediatorów, sędziów, adwokatów, specjalistów zajmujących się konfliktami i ich rozwiązywaniem. Z uwagi na przystępny sposób przekazu będzie również przydatna szerokiemu odbiorcy, którzy chcą po prostu poszerzyć wiedzę o ludziach.

W książce autorka prezentuje rożne tradycje związane z mediacją. Ukazuje również najbardziej wymagający obszar, na który, jako mediatorzy, niechybnie wkroczymy - nadużycie władzy i nierównowagę sił. Czytelnik otrzymuje precyzyjne wskazówki, jak można rozpoznać nadużycie władzy oraz jak można próbować zniwelować nierównowagę sił między stronami konfliktu.

Autorka pochodząca z Norwegii jest adwokatem, psychologiem i mediatorem. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Wykłada na międzywydziałowych studiach z zakresu rozwiązywania konfliktów i mediacji w Oslo. Dorobek naukowy Nordhelle zyskał sobie uznanie także poza granicami Norwegii.